Účtovný výkaz

NOVIsoft spol. s r.o. (IČO: 31661084) vykonala dňa 20.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2009-01 do 2010-01.

POD201_2020484994_IR_2009_698_2010_522957.TIF