Účtovný výkaz

NOVIsoft spol. s r.o. (IČO: 31661084) vykonala dňa 03.06.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Poznámky Úč POD 3-04 pre obdobie od 2013-01 do 2014-01.

Poznámky.PDF