Účtovný výkaz

NOVIsoft spol. s r.o. (IČO: 31661084) vykonala dňa 07.09.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2011-01 do 2012-01.

POD201_2020484994_IR_2011_2018552882012.TIF