Účtovný výkaz

NOVIsoft spol. s r.o. (IČO: 31661084) vykonala dňa 24.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2010-01 do 2011-01.

POD201_2020484994_IR_2010_698_2011_517311.TIF